Montage- och Skötselanvisning

Montage- och skötselanvisning

Många kan byta ut sina fönster på egen hand genom att följa monteringsanvisningen som medföljer de nya fönstren. Men ett korrekt montage är en grundförutsättning för att dina garantier skall gälla. Tänk också på att fönster är tunga och kräver riktig utrustning, speciellt vid montage på ovanvåningar.

Fönsterfabriken monteringsanvisningar