Energifönster / U-värde

Energimärkta fönster

EQ Fönster är ett samarbete mellan ledande tillverkare av energieffektiva fönster och dörrar.

Tillsammans verkar vi för att sprida kunskap till konsumenter och beslutsfattare om fönsters påverkan på byggnaders energiförbrukning.

Målsättningen är att bidra till energibesparingar och bättre miljö genom val av energieffektiva fönster.

Målet är att spara energi

Energieffektiva fönster gynnar både miljön och ekonomin. Initiativet till en certifieringsordning med energimärkta fönster togs av Energimyndigheten 2006 som ett projekt för att öka andelen energieffektiva fönster i bostäder.

Driften har tagits över av föreningen EQ fönster och drivs inte längre som ett system för energimärkning av fönster utan som en informationsplattform för vikten av fönsters energieffektivitet.

Syftet med föreningen EQ Fönster är att ge köparen av fönster tillförlitlig information och bra beslutsunderlag. EQ Fönster vill verka för ökad fönsterkvalitet, större intresse för energieffektivisering och en bättre miljö

EQ Fönster visar hur lätt det är att spara energi

Ett av samhällets viktigaste mål är att minska koldioxidutsläppen, att öka våra byggnaders energieffektivitet är en mycket viktig del detta som även gör avtryck i hushållsekonomin.

EQ Fönster påvisar vad man kan göra för att öka energieffektiviteten på fönster.

EU:s 2030 mål för energieffektivisering

Som ett led i det världsomspännande arbetet mot klimathotet beslutade EU-länderna för några år sedan att sänka unionens totala energiförbrukning med 20 procent till år 2020.

För att driva arbetet framåt infördes energimärkning och eko¬designkrav på alla produkter som drivs med el.

Just nu pågår förhandlingar i EU om att uppdatera och anpassa nuvarande Energieffektiviseringsdirektiv till EU:s 2030 mål för energieffektivisering.

Alla har mycket att vinna

Hus med dåligt isolerade fönster förlorar en tredjedel av all värme den vägen.

Det betyder att ca 15 TWh energi (motsvarande kärnkraftsverket Forsmarks årsproduktion) årligen läcker ut helt i onödan, bara i Sverige.